O projekte CROSS-CHECK

Štúdium na vysokej škole prináša množstvo administratívnych úkonov, ktoré sú študenti nútení absolvovať. Z takýchto situácií prirodzene plynie veľa otázok, ktoré študenti majú. Odpovede na tieto otázky by študenti mohli hľadať na oficiálnych komunikačných kanáloch fakulty, avšak často zvolia jednoduchšiu možnosť kontaktovať priamo študijné oddelenie. Rozhodli sme sa preto vytvoriť podporný informačný systém pre študijné oddelenie, v ktorom budú zromaždené odpovede na časté otázky študentov na jednom mieste.

Chceme motivovať študentov, aby si informácie najskôr skúsili získať sami a študijné oddelenie kontaktovali len v nevyhnutných prípadoch. Jednou z dôležitých úloh študijného oddelenia je aj prijímanie a spracovanie žiadostí od študentov. Náš systém bude tento proces čiastočne automatizovať. Veríme, že informačný systém pomôže študijným referentkám pri ich práci a taktiež, že študentom spríjemní komunikáciu s fakultou prostredníctvom študijného oddelenia.

Tím

Tomáš Kováčik

Vedúci tímu

Filip Láštic

Scrum Master

Klára Kazimírová

Manažér dokumentácie

Dávid Varga

Manažér testovania

Peter Hlavatík

Manažér dizajnu

Šimon Mišenčík

Manažér integrácie

Vladimír Bielený

Manažér verziovania

Márton Németh

Manažér plánovania

Dokumenty